Copyright © Deteks Moda, 2020

1994 yılında İstanbul'da kurulan ve kurulduğu günden bu yana başarılarına her gün yenisini ekleyen Deteks Moda, ileriye dönük vizyonu ile uluslararası çapta tanınan ve yüksek standartlara sahip bir şirkete dönüşmüştür. 7000 m2 lik binamızda yaklaşık 220 kişilik ekibimizle aylık 300,000 adet üretim yapmaktayız. Ödün vermeyeceğimiz kalite politikamız ile müşteri taleplerine en uygun çözümleri, en iyi fiyat politikasi ile sunmak firmamızın birincil amacıdır.
Vizyonumuz: Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir kalkınmaya önem veren, paydaşlarına saygılı, kendi tasarımları ile dünya markalarına hizmet veren lider bir örme konfeksiyon firması olmaktır.

Deteks Moda

Copyright © Deteks Moda, 2020

İnsan Kaynakları Departmanımız,
DetekModa'nın misyon, vizyon ve değerleriyle uyumlu, hedefe ulaşmada en etkili kaynağın insan olduğunun bilinciyle stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür. İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ;
• Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak
• Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek.
• Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen yetkinlikleri yüksekçalışanlar oluşturmak
• Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanların başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.
• Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü arttırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek
• Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak
• Performansı objektif kriterler ile ölçümleyerek değerlendirmek
• Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak
• İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak
• Çalışanların motivasyonlarını arttırmak için çeşitli sosyal etkinlikler yapmak.
• Verimliliği arttırıcı ve çalışma koşullarında iyileşme sağlayıcı önlemler almak.

Copyright © Deteks Moda, 2020

Copyright © Deteks Moda, 2020

Telefonlarımız

Telefon : +90 (212) 651 06 06 (pbx)

Fax        : +90 (212) 651 59 00

Adresimiz

Deteks Moda Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti. Güneşli,Kirazlı Mah. 1208. Sok.

No:5 34210 Bağcılar – İstanbul - Türkiye

Copyright © Deteks Moda, 2020

Copyright © Deteks Moda, 2020

Copyright © Deteks Moda, 2020

Sedex BSCI ICS Fair Wear Organic BCI ISO 9001 ISO 27001 ISO-13485 CE Blu Line


SOSYAL UYUM VE UYGUNLUK BELGELERİ VE DENETİMLERİMİZ

Çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmeyi, içinde yaşadığımız toplumu ve çevremizi korumayı umursuyoruz. Bu doğrultu da üretim tesisimizde, yönetimden üretime, iletişiminden atık yönetimine kadar tüm faaliyetler etik kurallar çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Firmamız BSCI, SEDEX, GOTS gibi uluslararası bağımsız organizasyonlar tarafından denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır.


SEDEX (Tedarikçi Etik Data Paylaşımı),


Sedex

Sedex; ( Supplier Ethical Data Exchange )tedarik zincirlerini oluşturan firmaların etik konularda sürekli gelişimini hedefleyen alıcıların oluşturduğu etik iş uygulamalarının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Sedex denetimleri SMETA metodolojisi ile 3. Taraf onaylı denetim firmaları tarafından habersiz olarak yapılır. ETİ Ethical Trading Initiative ‘i kabul eden firmaların çoğu Sedex ‘i kabul etmektedir. Dünyanın her yerinden firmalar Sedex’e üye olarak ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında ve kararlarda rol almak, ve diğer Sedex üyeleriyle iletişime geçmek vb haklara sahip olurlar SMETA, Sedex tarafından oluşturulan zorla çalıştırma, çalışma saatleri, cocuk işçiliği önleme, örgütlenme özgürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği, yönetim sistemleri, ayrımcılık, ödemeler ve özlük haklar, fason işçilik / tedarik zinciri, insan hakları, tedarik zinciri yönetimi konularını kapsayan şirketlere verilen bir Sosyal Uyum Denetim Sertifikasıdır.

Deteks Moda

BSCI (Business Social Compliance Initative )


BSCI

Dilimizde “İşletme Sosyal Uyumluluk İnsiyatifi"' anlamına gelen Avrupa Etik kaynak kullanımlı sosyal izleme sistemidir. Dünya çapında tedarik üretim zinciri içerisinde yer alan kurumların çalışma şartlarını daha iyi hale getirebilmek ve açık iş ve üretim taleplerine cevap verebilmek için oluşturulmuştur. Üretim yapan veya tedarik yapılan kuruluşların bulunduğu ülkelerin sosyal şartlara ne kadar uyduğunu izler ve tedarikçilerin sosyal performanslarının sürekli iyileşmesini teşvik eder.BSCI Dilimizde “İşletme Sosyal Uyumluluk İnsiyatifi"' anlamına gelen Avrupa Etik kaynak kullanımlı sosyal izleme sistemidir. Dünya çapında tedarik üretim zinciri içerisinde yer alan kurumların çalışma şartlarını daha iyi hale getirebilmek ve açık iş ve üretim taleplerine cevap verebilmek için oluşturulmuştur. Üretim yapan veya tedarik yapılan kuruluşların bulunduğu ülkelerin sosyal şartlara ne kadar uyduğunu izler ve tedarikçilerin sosyal performanslarının sürekli iyileşmesini teşvik eder. Yasal uygunluk, Çalışma saatleri, Çocuk işçiliğin önlenmesi, Zorla çalıştırma, Örgütlenme özgürlüğü, Ayrımcılık, İşyeri sağlık ve güvenliği, Sosyal uygunluk yönetim sistemleri, Çevre, Adil ücretlendirme, Tedarikçi,fason ve taşeronlar, Çalışan hak ve sorumlulukları kapsayan şirketlere verilen bir Sosyal Uyum Denetim Sertifikasıdır.

Deteks Moda

ICS (Initiative Clause Sociale)


BSCI

Dilimizde sosyal sorumlulukta ilk adım anlamında gelmektedir. 1998 yılından günümüze kadar gelmiş Fransa merkezli bir kuruluş olup üye markalarının çalışanları için koşulları sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek ve fabrikaların ilerleme ve sosyal uygunluğunu uygulamayı görev edinmiş bir kuruluştur. Ülke iş kanunları, İSG yönetmelikleri,Çevre Yönetmelikleri,Ülke anayasası,ILO ilkeleri gibi konularını kapsayan işyerlerine verilen Sosyal Uyum Denetim Sertifikasıdır.

Deteks Moda

Fair Wear Foundation (Adil Giyim Vakfı -FWF)


Fair Wear

Hazır giyim endüstrisinde insanca çalışma koşullarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Hollanda Avrupa pazarına giden giysiler genellikle düşük-ücretli ülkelerde üretilmektedir. Çoğu zaman bu ucuz giysiler, kabul edilemez çalışma koşulları altında üretilmektedir. FWF, Hazır Giyim Endüstrisi için iş Uygulamaları Davranış Kuralları ile çalışmaktadır. Üye şirketler bu davranış kurallarını kabul etmektedir. Böylece kendi fabrikalarındaki çalışma koşullarını, davranış kurallarının hükümleri bakımından denetlemeyi ve gereken yerlerde iyileştirmeler yapmayı kabul etmiş olmaktadırlar.

Deteks Moda

GOTS (Global Organik Tekstil Standardı )


Organic

Global Organic Textile Standart Uluslararası çalışma grubu, tanınan dört üye organizasyondan oluşturulmuştur. Global Organik Tekstil Standardı tüketicide yeterli güveni sağlayabilmek için, ham maddenin hasadından başlayarak, çevre ve sosyal sorumluluğu olan üretimden etiketlemeye kadar olan süreçte, tekstil ürünlerinin organik statüsünün garanti altına alınabilmesi amacıyla, dünya-çapında tanınabilir gereklilikleri belirlemek için oluşturulmuştur.

Deteks Moda

BCI (Better Cotton Initiative)


Fair Wear

Better Cotton Initiative, (dilimizde iyi pamuk girişimi anlamına gelmektedir.) Pamuk tarımı ve 21 ülkede uygulamalarda daha iyi standartları destekleyen, kâr amacı gütmeyen, çok paydaşlı bir yönetim grubudur. ‘’Better Cotton’’ çevre üzerindeki baskinin azaltilmasi ve çiftçilerin geçim ve refah seviyelerinin iyilestirilmesini hedefleyerek yetistirilen pamuktur ve daha sürdürülebilir pamuk üretimi için dünyaca tanınan bir standart olup bu standarta uyum sağlayan iş yerlerine verilen bir sertifikadır.

Deteks Moda

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SERTİFİKALARIMIZ
Kalite yönetim sistemimiz; öncelikle müşterilerimiz tarafından tanımlanan kaliteyi hedefleyerek; kaliteyi yönetimin kalite ve verimliliğiyle paralel olarak sürekli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Başlıca hedeflerimiz;
• Sürdürülebilir kalite
• Paralelinde uygun maliyet
• Zamanında sunum


ISO 9001 Kalite Belgesi


ISO 9001

Kalite yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. ISO 9001 standart şartlarını sağlayan kuruluşlara verilen bir belgedir. ISO; (International Organization for Standardization dilimizde Uluslararası Standartlar Kuruluşu) bu standartı geliştiren kuruluşun adının baş harflerinden oluşmuştur. Bu kuruluş uluslararası standartlar oluşturmak yoluyla uluslararası ticareti ve ticaret hacmini arttırmak amacıyla bir çok standartlar kuruluşunun ( TSE dahil) üyeliğiyle faaliyetlerini yürütmektedir. Standardın temel odağı müşteridir. Müşteri memnuniyetine uygun çalışılmasını hedefler, ona yönlendirir.Bu standartın temel amacı işletmelerde disiplinli bir yapı kurarak tecrübe edilmeden, deneme-yanılma methodları uygulamadan kurumsal bir yönetim yapısına kavuşmaktır.

Deteks Moda

ISO 27001 Kalite Belgesi


ISO 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standart şartlarını taşıyan firmalara verilen bir belgedir.İşletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuştur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeleri analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür

Deteks Moda

ISO 13485 Kalite Belgesi


ISO 13485

ISO kurumu tarafından yayınlanan, mevzuat amaçları bakımından şartlar başlığına sahip medikal cihaz üreticilerine uygulanabilen kalite yönetim standardıdır. Bu sertifika el değmeden tıbbı malzeme üretebilen işletmelere verilen bir sertifikadır. ISO 9001:2008 standardına ek olarak bir takım gereklilikler getiren standart, dünyada birçok ülkede kabul edilip uygulanmaktadır. Bu standartlara sahip işyerlerine verilmiş bir kalite belgesidir.

Deteks Moda

CE


Fair Wear

Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Deteks Moda

Blue Line


Fair Wear

Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. Bu belgeye sahip işletmeler ihraç edeceği ürünlerini herhangi bir güvenlik aşamasına takılmadan direk ihraç edebilme gücüne sahiptirler.

Deteks Moda

Copyright © Deteks Moda, 2020

Tasarım

Deneyimli ve yaratıcı tasarım ekibiyle modaya yön veren Deteks Moda; modanın kalbinin attığı defilelerden sokak modasına, moda bloggerlarından , show dünyasına, pazardan sosyal medyaya kadar tüm trendleri takip eder ve böylece dünyanın istediği modayı en iyi şekilde üretir. Modanın en önemli merkezlerine düzenli seyahatler gerçekleştiren firmanın, çeşitli tasarım duayenleriyle iş birliği içinde olması, modanın kalp atışlarını daha yüksek duymasına olanak sağlamaktadır.

-->

Copyright © Deteks Moda, 2020

Kesim

1100 m2 alanda; kurulumumuz aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Kumaş kontrol makineleri, otomatik kumaş serme makineleri, otomatik robot kesici makineleri, otomatik çizim programları ve çiziciler, fiziksel test makineleri, vb; En yeni teknoloji makinelerini kullanarak günde 30.000 adet kesim yapabiliyor. Gelen kumaşlar; Öncelikle kimyasal ve fiziksel testlere tabi tutulur, Kumaş kontrol makinesinde kontrol edilir ve daha sonra desen testlerine göre kumaşlar kesilir. Kesim işleminden sonra sınıflandırma ve etiketleme işlemleri yapılır. Son olarak, kalite standartlarını korumak için her şey dikiş işleminden önce dikkatlice kontrol edilir

Copyright © Deteks Moda, 2020

Kalite Kontrol / Ütü-Paket departmanı

1400 m2’lik alanda Teknolojinin en yeni makinaları ve uzman kadrosu ile her türlü modelin kalite kontrol ve ütü-paket işlemlerini en iyi şekilde yapabilmektedir.

Departmanımızda
30 adet Tam otomatik ütü makinası
25 adet Kalite kontrol masası,
1 adet Balon şişirme ütü makinası
2 adet Leke çıkarma makinası
8 adet ilik-düğme makinası
6 adet çıtçıt-rivet makinası bulunmaktadır.

Copyright © Deteks Moda, 2020

Modelhane departmanı

500 m2’lik alanda; Teknolojinin en yeni model ve kalıp hazırlama programları, makinaları ve uzman kadrosu ile her türlü modeli hazırlayabilmektedir.
Modelhanemizde;
8 adet model-kalıp hazırlama programı-terminali,
Otomatik pastal çizim programları ve plotterlar,
40 adet dikiş makinası,
1 Model kesim masası,
4 adet Model ütü makinası;
Bulunmaktadır.

Copyright © Deteks Moda, 2020

Dikimhane departmanı

1.100 m2’lik alanda Teknolojinin en yeni makinaları ve uzman kadrosu ile her türlü modeli en iyi şekilde dikebilmektedir.220 adetlik makine parkurumuzun; 40 adedi Koleksiyon ve model hane çalışmaları, 180 adedi de seri imalat için kullanılmaktadır.

Copyright © Deteks Moda, 2020